999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก
ประวัติโรงเรียน – โรงเรียนบ้านเทิน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านเทินเดิมชื่อ  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบัวน้อย 1 (วัดบ้านเทิน)” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2464  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้งขึ้น  โดยดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาพลี  อาศัยวัดบ้านเทินเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นายพิมพา  วิชิต  เป็นครูใหญ่คนแรก
          พ.ศ. 2467  นายลุย  ม่วงศรี  เป็นครูใหญ่  ต่อมานายถ่อน (พระทอง)  แก่นสุข  เป็นครูใหญ่  เมื่อพระทอง  แก่นสุข  ลาอุปสมบทจึงพ้นจากตำแหน่งครูใหญ่  นายมอย  สุวรรณกุฏ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2480  ศาลาวัดบ้านเทินที่ใช้เป็นอาคารเรียนชำรุดมาก ไม่สามารถใช้เป็นสถานศึกษาได้    จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่บริเวณโนนน้อย  (สถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอปัจจุบัน)  โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรในตำบลบัวน้อย  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเอกเทศถาวร  1  หลัง  และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านบัวน้อย”  โดยมีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบัวน้อยมาร่วมเรียน  ซึ่งทางราชการแต่งตั้งให้   นายมี  จันทร์พวง  เป็นครูใหญ่
          พ.ศ. 2500  นายเพ็ญ  หอมสมบัติ  ครูใหญ่  ได้ขออนุญาตทางราชการยุบโรงเรียนแห่งนี้  และขอแยกเป็น  2  โรงเรียน  โรงเรียนแห่งที่หนึ่งตั้งอยู่บ้านบัวน้อย  นายเพ็ญ  หอมสมบัติ  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนแห่งที่สองย้ายไปอยู่ศาลาวัดบ้านเทิน(ครั้งที่สอง)  นายจันทร์  บัวจูม  เป็นครูใหญ่  ตั้งชื่อว่า   “ โรงเรียนวัดบ้านเทิน”   เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2501  ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนบ้านเทินในปัจจุบัน
          5  พฤษภาคม  2505  นายจันทร์  บัวจูม  ครูใหญ่  ได้นำคณะครูและชาวบ้านเทินสละทรัพย์สินและแรงงาน  ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านเทินมาตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะดอนปู่ตา ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้านเทิน  พื้นที่โรงเรียน  11  ไร่  43  ตารางวา  โดยสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  1,500  บาท  สมทบการก่อสร้าง  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2505
          16  สิงหาคม  2509  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านเทิน”  พร้อมทั้งโอนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงมหาดไทย
          15  มิถุนายน  2510  นายจันทร์  บัวจูม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย  ตำบลเมืองน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายอุดร  พวงสวัสดิ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
          ปีการศึกษา  2514  ทางราชการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงระดับ  ประถมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 – 7 )  ซึ่งมีนักเรียนในเขตตำบลบัวน้อย  และตำบลใกล้เคียงมาร่วมเรียน
          29  เมษายน  2516  นายอุดร  พวงสวัสดิ์  ย้ายไปดำรงครูใหญ่โรงเรียนบ้านคล้อ  ตำบลดู่  อำเภอ   กันทรารมย์  ทางราชการแต่งตั้ง  นายจำลอง  มุ่งสิน  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแวง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
          พ.ศ.  2519  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ศก 01 ขนาด  3  ห้องเรียน   งบประมาณ  180,000  บาท  ในปีงบประมาณ  2522  ได้รับงบประมาณต่อเติมด้านล่าง  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  60,000  บาท 
          ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  พุทธศักราช  2521  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2520  โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เป็นชั้นแรก  และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นอื่นๆ ในปีการศึกษาต่อมา
          ตุลาคม  2521  เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน  น้ำท่วมสูงสุดระดับ  2.50  เมตร  น้ำท่วมขังอยู่ประมาณ  1  เดือน  ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  จำนวน  3,215  บาท
1  ตุลาคม  2523  ทางราชการโอนการจัดการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
          ปีงบประมาณ  2525  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ศก 04 ก./25  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  579,000  บาท  และได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง  3  ห้อง  ในปีงบประมาณ  2533  งบประมาณ  180,000  บาท
          ปีการศึกษา  2527  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  โดยเปิดสอนในชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  1  ห้องเรียน
          13  กุมภาพันธ์  2528  นายจำลอง  มุ่งสิน  อาจารย์ใหญ่  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน  บ้านขาม  ทางราชการแต่งตั้งนายรังสฤษฏิ์  พันธ์ทอง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทิน   เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2528
          22  มิถุนายน  2530  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบเดี่ยวชั้นเดียวตามแบบ สปช. 302/26  งบประมาณ  50,000  บาท
          มิถุนายน  2531  นายรังสฤษฏิ์  พันธ์ทอง  อาจารย์ใหญ่ลาศึกษาต่อ  ทางราชการได้แต่งตั้ง      นายถนอม  บัวแก้ว   อาจารย์  2  ระดับ  5  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          พฤษภาคม  2532  คณะศิษย์เก่าได้บริจาคเงินสร้างหอกระจายข่าวมูลค่า  3,100  บาท  คณะครู  กรรมการศึกษา  บริจาคเงินซื้อเสาประตูฟุตบอลมูลค่า  2,500  บาท  และนำดินมาถมปรับปรุงสนามฟุตบอล  มูลค่า  11,600  บาท
          ปีการศึกษา  2533  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล  1และเปลี่ยนชื่อชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 2 
          5  เมษายน  2534  ทางราชการให้รื้อถอนอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ข ที่ชำรุด  โดยนำวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน  ไปปลูกสร้างอาคารหอประชุม  ขนาดกว้าง  8  เมตร  27  เมตร  มูลค่า  50,000  บาท  โดยได้รับงบประมาณจากคณะครู  ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า  ร่วมกันบริจาค
          พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 30  พิเศษ  จำนวน  4  ถัง  มูลค่า  3,500  บาท  คณะศิษย์เก่าบริจาคเงินสร้างฐานพระพุทธรูป  มูลค่า  9,000  บาท
          18  พฤศจิกายน  2537  นายรังสฤษฏิ์  พันธ์ทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้าน         จิกกะลา  สปอ.กันทรารมย์  สปจ.ศรีสะเกษ  นายถนอม  บัวแก้ว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  สปอ.เบญจลักษ์  สปจ.ศรีสะเกษ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทิน
          ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  3  ห้อง  คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
          ปีการศึกษา  2540  ทางราชการได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ข้อ 3.1 ) ประเภทโรงเรียนกันดารและเสี่ยงภัย
          ปีการศึกษา  2540  คณะครู  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครอง  ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารห้องครัว  ขนาด   6 ´ 9  เมตร  โดยใช้วัสดุก่อสร้างบางส่วนจากการรื้อถอนอาคารบ้านพักครูแบบ ศก.12  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  30,000  บาท
          ปีการศึกษา  2541  ทางราชการได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช.102/26  จำนวน  3  ห้องเรียน  มูลค่า  816,500  บาท  ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา  ในปีเดียวกันนี้  คณะศิษย์เก่าร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินอ่อน  บริเวณทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันตก  คิดเป็นมูลค่า  46,000  บาท  และได้บริจาคเงินจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์  1  ชุด  มูลค่า  27,000  บาท  เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน
          เมษายน  2542  คณะผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อนำดินมาถมสนามฟุตบอล  และถนนบริเวณโรงเรียน  จำนวน  350  คันรถ  คิดเป็นมูลค่า  48,600  บาท  ค่าจ้างรถบดอัดและเกลี่ยดิน  5,000  บาท
          ปีการศึกษา  2542  พระมหาถาวร  กตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดบ้านเทินได้บริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นสมบัติของโรงเรียน  คิดเป็นมูลค่า  7,800  บาท
          ปีการศึกษา  2542  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน  ซึ่งวัสดุบางอย่างได้จากการรื้อถอนบ้านพักครู  แบบ ศก.13  คิดเป็นมูลค่า  3,500  บาท  และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล (โครงการมิยาซาวา)  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  มูลค่า  233,000  บาท  และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ  มูลค่า  81,000  บาท
          ปีการศึกษา  2543  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาในโรงเรียน  มูลค่า  17,800  บาท    ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียนงบประมาณ  18,000  บาท  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงจัดสร้างสวนหย่อม  บริเวณหน้าอาคารเรียน  และปรับปรุงบริเวณที่ทำการเกษตรของโรงเรียน  ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยขุดบ่อเลี้ยงปลา  ปลูกไม้ยืนต้น  และปลูกผักสวนครัว
          ปีการศึกษา  2544  ทางราชการได้กำหนดให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวน้อย  จำนวน  5  โรงเรียน  แยกจากกลุ่มโรงเรียนบัวน้อยอิปาด  มาตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนบัวน้อย  โดยมีสำนักงานกลุ่มตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเทิน  มีนายถนอม  บัวแก้ว  ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม  นายไพบูลย์  ณลี  เป็นหัวหน้าสำนักงานกลุ่ม
          ในปีการศึกษา  2544  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะศิษย์เก่า  ได้บริจาคเงินก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภายในโรงเรียน  ขนาดสูง  6  เมตร  จำนวน  2  ถัง  คิดเป็นมูลค่า  28,000  บาท  และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการน้ำประปาในโรงเรียนจากองค์กรเอกชน  ไอ ซี เอส    จากประเทศเนเธอร์แลนด์   คิดเป็นมูลค่า  60,000  บาท  โดยได้จัดสร้างห้องน้ำของนักเรียนอนุบาล  และปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน
          ปีการศึกษา  2545 คณะครู  ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน  ได้เงิน  300,000  บาท
7  กรกฎาคม  2546  ได้โอนการศึกษามาสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
24  ธันวาคม  2546  ได้ประกาศใช้ระเบียบบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรรก่อสร้างส้วม  คิดเป็นมูลค่า  90,900  บาท
ปีการศึกษา  2546 ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  215  คน  ครูประจำการ  11  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักการภารโรง  1  คน
ปีการศึกษา  2547   ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน                215  คน  ครูประจำการ  11  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักการภารโรง  1  คน   ได้รับจัดสรรก่อสร้างบ้านพักครู  คิดเป็นมูลค่า  309,000  บาท
ปีการศึกษา  2548   ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  215  คน  ครูประจำการ  11  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักการภารโรง  1  คน
ปีการศึกษา 2552  ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  150 คน  ครูประจำการ  11  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  นักการภารโรง  1  คน
ปีการศึกษา 2552  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเทิน ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างห้องสมุด  ได้เงิน  400,000  บาทและทำผ้าข้าวเปลือก ได้เงิน 70,000  บาท
ปีการศึกษา 2553  ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  127 คน  ครูประจำการ  11  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  ช่างไม้ชั้น 3  1  คน
ปีการศึกษา  2553  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ราคา 26,000
ปีการศึกษา 2553  พระอธิการฟอง  ฐานธฺมโม  ได้มอบเงินผ้าป่าวัดบ้านเทิน  ให้จำนวน 75,000  บาทเพื่อสร้างห้องสมุด ให้แล้วเสร็จ
 
ปัจจุบัน ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  70 คน 
ครูประจำการ 6 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน  เจ้าหน้าที่ 2 คน  โดยมี นายอาคม กองธรรม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน