999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) – โรงเรียนบ้านเทิน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
01 : ครงสร้างหน่วยงาน
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
08 : Q&A เลือก  ที่มุมล่างขวามือของหน้าเว็บไซต์ เพื่อถาม-ตอบกับเจ้าหน้าที่ของ
09 : social network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
010 : แผนดำเนินงานประจำปี
011 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
013 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 : E -Service
เว็บไซต์โรงเรียน
facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)
029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)
034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (042-043)
042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
043 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน